Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1 Taraflar

1.1. Bigtech Bilişim Teknoloji Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adres: Esentepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi No:5/1 Şişli / İstanbul (Bundan sonra “Hipokid” olarak anılacaktır)
 
1.2. İşbu “Hizmet Sözleşmesi” (Sözleşme)’ni Onaylamış İş Ortağı veya Üye
(Bundan sonra, yerine göre ‘‘İş Ortağı” veya Üye” olarak anılacaktır)
 
Sözleşme’de, Hipokid ve İş Ortağı/Üye müştereken “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılabilecektir.
 
Hipokid, fiziksel veya çevrimiçi aktivitelerin listelendiği ve satışa sunulduğu online bir pazar yeri işleticisidir. Bu pazar yerinde, kullanıcılar çeşitli aktiviteleri listeler ve çevrimiçi satın alabilir. Ayrıca, mal/ürün alışverişi de mümkündür.
 
Sözleşme’nin konusu; Hipokid’in web sitesi (Bundan sonra “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üzerinden, Web Sitesi’ne ve/veya mobil uygulamaya Sözleşme’yi akdederek üye olan gerçek ve tüzel kişilere (Bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır), Hipokid ile iş ortaklığı kurmak amaçlı Sözleşme akdeden gerçek ve tüzel kişiler (Bundan sonra “İş Ortağı” olarak anılacaktır) tarafından satışı gerçekleştirilen hizmet ve mal/ürün bedellerinin, Hipokid’in hizmet alt yapısını kullanarak tahsil edilmesine ve alınan hizmete karşılık İş Ortağı tarafından hizmet bedelinin ödenmesine, Üye’nin satın aldığı bu hizmete dair koşullara ve hizmetin özelliklerine ilişkin esaslar ile düzenlenmesidir. Hipokid, aktivite/ürün sunan İş Ortaklarının hizmetlerini/ürünlerini pazarlamasına ve satmasına, Üyelerinin de bu hizmetleri satın almasına aracılık eder.
 
Sözleşme, Hipokid tarafından hazırlanan tüm sözleşmeler açısından belirleyici, çerçeve sözleşmeniteliğindedir. Hipokid, aracılık hizmetlerinin sürekliliğini sağlama, hizmet kalitesini iyileştirme ve ileride doğacak teknik zaruretler veya mevzuata uyum sağlanması amacıyla Sözleşme’yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.
 
MADDE 2. İş Modeli ve Genel Akış
 
 1. 2.1. Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek ve tüzel kişiler (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) Web sitesindeki aktiviteleri listeleyebilir, daha sonra talep edilen bilgileri kaydederek Web Sitesi’ne Üye olabilir. Sonrasında, arzu ederlerse, Web Sitesi’nde İş Ortağı tarafından satışa sunulan aktiviteleri kredi kartıyla, banka kartıyla ve sair Web Sitesi’nde belirtilen diğer ödeme şekilleri ile satın alabilir. Aktivite satın alındıktan sonra, satın alma yapan Üye’ye (Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacaktır), Hipokid tarafından aktiviteye katılım bilgisi ve sair bilgileri içeren e-posta gönderilir. Müşteri, aktivitenin günü ve saati geldiğinde aktivite yerine giderek veya ilgili çevrimiçi platforma bağlanarak katılım sağlar.
   
  Aktivitelerin listeleme tipi, aktivitelerin içeriklerine ve planlamasına bağlı olarak, İş Ortağı tarafından belirlenir;
 2. 2.1.1. Eğer aktivitelerin her bir seansı birbirinden bağımsız ve münferit olarak katılım sağlanabilecek şekildeyse Tek Aktivite/Atölye,
  2.1.2. Aktiviteler bir program dahilinde planlandıysa, bir önceki seanstaki bilgiler kullanılacaksa Aktivite Programı/Kurs,
  2.1.3. Aktiviteler (yaz tatili gibi) belirli bir süre içerisinde her gün gerçekleşecek bir programı kapsıyorsa Kamp, olarak satışa sunulur.
 
Aktivitelerin sunulma formatı, aktivitelerin planlamasına bağlı olarak, İş Ortağı tarafından belirlenir ve aşağıdaki şekillerde olabilir;
 
2.1.4. Çevrimiçi Canlı bağlantı olarak,
2.1.5. Çevrimiçi Video içerik olarak,
2.1.6. Yüz yüze Mekânda olarak,
2.1.7. Yüz yüze Evde olarak.
 
2.2. Aktivite Programı/Kurs veya Kamp Satın Alma
 
Müşteri eğer Web Sitesi’nde satışta olan Aktivite Programı/Kurs veya Kamp satın almak isterse, aktivite detay inceleme bölümünden program/kurs veya kamp kapsamındaki seansları ve bu seansların toplu satın alımı için karşılık olan tutarı görüntüleyerek satın alma yapabilir. Satın aldığı Aktivitenin bilgisini Web Sitesinden Aktivitelerim bölümünden takip edebilir.
 
2.3. Çevrimiçi Canlı veya Çevrimiçi Video Formatında Aktivite Satın Alma
 
Müşteri satın almayı gerçekleştirdikten sonra Müşteri’ye gelen bilgi e-postasında, aktiviteye katılım sağlayacağı çevrimiçi platform giriş bilgileri yer alır. Aktivitelerin hangi çevrimiçi platformda olacağı Hipokid ve İş Ortağı tarafından belirlenir.
 
Hipokid’in, sunduğu hizmetleri geliştirmek ve güvenliği sağlamak amacıyla, çevirim içi aktiviteleri kaydetme hakkına sahip olduğunu Müşteri ve İş Ortağı kabul etmiştir.
 
2.4. “Playdate” Oluşturma ve Katılma
 
Web Sitesi Üyeler’in kendi arasında aktivite planlamasına imkan verebilmek için Playdate uygulamasını sunmaktadır. Üyeler, “Playdate Oluştur” fonksiyonu ile diğer Üyeler ile Playdate oluşturabilirler. Playdate oluşturmak için ilgili bilgiler girilerek Web Sitesi üzerinden talep iletilir. Web Sitesi tarafından talebin onaylanmasını takiben Playdate Web Sitesi’nde yayınlanır.
 
Hipokid, admin olarak, Playdate yazışma grupları içerisindeki uygunsuz paylaşımlara müdahale etme, durdurma ve kaldırma hakkında sahiptir.
 
Playdate yazışma gruplarında, Playdate sırasında veya sonrasında Üyeler arasında veya üçüncü partilerle ortaya çıkacak herhangi bir tartışma, uzlaşmazlık, kaza ve sair olaylardan Hipokid sorumlu değildir. Bu organizasyonlarda tamamen Üye’ler kendi sorumlulukları dahilinde hareket etmektedir.
 
MADDE 3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
 
3.1. Genel Şartlar
 
3.1.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması Üye’nin/İş Ortağı’nın kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. Hipokid, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için aynen rücu hakkına sahiptir.
 
3.1.2. Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, vergi dairesi gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin, İş Ortaklarının veya 3 kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili bilgiyi giren tarafa aittir. Kullanıcı hesabı ve şifresi başkalarına devredilemez.
 
3.1.3. İşbu Sözleşme’yi kabul eden Üyeler ve İş Ortakları, 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan Hipokid’in sorumlu tutulamayacağını Taraflar kabul ve beyan ederler.
 
3.2. İş Ortağı
 
3.2.1. Hipokid, Sözleşme kapsamında, İş Ortağı’na, Hipokid Web Sitesi’ni, mobil uygulamasını ve sistemini, Sözleşme’deki şartlar çerçevesinde kullandırmayı kabul ve taahhüt eder. İş Ortağı, Hipokid’e, Hipokid’in güvenli hizmet sunabilme amacı gereği, “Adli Sicil Kaydı” veya bağlı olduğu kamu kurumundan alınan çalışma ruhsatı/izin belgesi ve kendisine bildirilen sair belgeleri sunmakla yükümlüdür.
 
3.2.2. İş Ortağı, Web Sitesi’nde, mobil uygulamada ve sair Hipokid elektronik ortamlarında, satışı yasal olan hizmetler ve/veya mal/ürünler sunacaktır. Aksi durumun tespiti halinde, Hipokid’in, bu hizmetlere ve/veya mal/ürünlere ilişkin olarak Web Sitesi’nin ve Hipokid sisteminin kullanılmasını reddetme veya Web Sitesi’nin ve Hipokid sisteminin İş Ortağı tarafından kullanılmasını tamamen durdurma ve tüm uğramış olduğu zararı İş Ortağı’ndan talep etme hak ve yetkisi bulunacaktır.
 
3.2.3. İş Ortağı’nın sunduğu hizmetlerin ve mal/ürünlerin satışı sonrasında, bu işleme ilişkin olarak, Hipokid’in aleyhine başlatılan veya sonuçlanan hukukî takip veya süreçlerden zarara uğraması halinde, İş Ortağı, açılan dava sonucu Mahkeme tarafından hükme bağlanacak zararı, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, Hipokid’in ilk talebinde derhal ve tamamen tazmin etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Hipokid, zararı, İş Ortağı’na henüz aktarmamış olduğu alacaklardan mahsup etme hakkına sahiptir.
 
Hipokid, İş Ortağı’nın kaliteli ve gereği gibi hizmet sunması için azami gayret, özen ve ilgiyi gösterecektir. Ancak, tüm gayret, özen ve ilgiye rağmen, Hipokid, İş Ortağı tarafından sunulan/sunulacak hizmetlerin ve/veya malların ürünlerin içeriğinden, fonksiyonundan, özelliğinden, Üye’nin beklentisini karşılayıp karşılamaması durumundan ve sair konulardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Tüm sorumluluk ve hukuki yükümlülük İş Ortağı’ndadır.
 
3.2.4. Taraflar, ticari ilişkinin aşağıdaki şekilde çalıştırılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler;
 
İş Ortağı, Web Sitesi’nden satışını gerçekleştirdiği hizmet ve/veya mal/ürün bedellerinin onaylanması sonrasında; hizmet ve/veya mal/ürün bedeline Hipokid hizmet bedelini dahil ederek Müşteri’ye fatura düzenler. İş Ortağı, Müşteri’ye yürürlükteki mevzuata göre faturada yer alması gereken vergileri de içerecek şekilde fatura düzenleyeceğini ve düzenlediği faturayı Müşteri’ye ileteceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İş ortağı tarafından sağlanması gereken Faturalardan hiçbir şekilde Web Sitesi sorumlu değildir.
 
İş Ortağı’nın ve Hipokid’in hizmet bedelleri, banka hesaplarına sistem tarafından ödenir.
 
3.2.5. İş Ortağı, gerek Sözleşme süresince ve sona ermesi halinde sonrasında dahi Kullanıcı’dan, Üye’den ve Müşteri’den ve/veya üçüncü kişi ve kurumlardan gelecek her türlü şikâyet ve talepten tek sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.2.6. İş Ortağı, gerçekleştirdiği satış ve diğer işlemlerin belgelerini (ön bilgilendirme, fatura, teslim belgesi ve sair), 5(beş) yıl süreyle saklamak ve Hipokid tarafından talep edilmesi halinde 3(üç) iş günü içinde ibraz etmek yükümlülüğündedir. İş Ortağı, anılan belgelerin 3(üç) iş günü içinde ibraz edilmemesi sebebiyle, Hipokid’in uğrayacağı tüm zararı kendisinden tazmin edebileceğini ve ayrıca zararın doğduğu tarih itibariyle Hipokid nezdinde oluşmuş alacağından, herhangi bir şekilde kendisine bildirimde bulunmaksızın zararın mahsup edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
3.2.7. İş Ortağı, Hipokid Web Sitesi, mobil uygulaması ve sistemi vasıtası ile Üye’den/Müşteri’den elde edilebilecek her türlü hassas ödeme, kişisel ve benzeri tüm bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü teknik, idari ve operasyonel önlemleri alacağını peşinen kabul eder. Herhangi bir verinin açığa çıkması ve akabinde oluşabilecek tüm zararlardan peşinen sorumlu olduğunu kabul eder. İş Ortağı, hassas kişisel veya ödeme verilerinin açığa çıkması, farklı kişi ve/veya kurumlarca elde edilmesi ve benzeri önemli bir güvenlik açığı/olayı yaşanması durumunda, derhal Hipokid’e bildirecektir.
 
3.2.8. Taraflar, Sözleşme’yi diledikleri zaman, yazılı ve/veya birbirlerinde kayıtlı olan e-posta adresleri aracılığıyla bildirmek suretiyle feshedebilirler. Ancak, İş Ortağı’nın, halihazırda devam eden yükümlülükleri var ise, Sözleşme işbu yükümlülükler tamamen yerine getirildiğinde sona erer.
 
3.2.9. Hipokid, İş Ortağı ve/veya İş Ortağı’nın acentaları/bayileri için belirlemiş olduğu hizmet bedelini ve ödeme vade sürelerini içeren nihai teklif dokümanını İş Ortağı’na e-posta ile iletecektir.
 
3.3. Üye
 
3.3.1. Hipokid, Sözleşme kapsamında, Üye’ye, Hipokid Web Sitesi’ni, mobil uygulamasını ve sistemini, Sözleşme’deki şartlar çerçevesinde kullandırmayı kabul ve taahhüt eder.
 
3.3.2. Müşteri, Hipokid Web Sitesi, mobil uygulaması ve sistemi vasıtası ile İş Ortağı’ndan elde edilebilecek her türlü hassas ödeme, kişisel ve benzeri tüm bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması konusunda her türlü teknik, idari ve operasyonel önlemleri alacağını peşinen kabul eder. Herhangi bir verinin açığa çıkması ve akabinde oluşabilecek tüm zararlardan peşinen sorumlu olduğunu kabul eder.
 
3.3.3. Hipokid, Müşteri ile İş Ortağı arasındaki ilişkide taraf olmayıp, İş Ortağı’nın sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Müşteri ve/veya 3 kişilere vereceği zararlardan Hipokid’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
3.3.4. Taraflar, Sözleşme’yi diledikleri zaman, yazılı ve/veya birbirlerinde kayıtlı olan e-posta adresleri aracılığıyla bildirmek suretiyle feshedebilirler. Ayrıca, Web Sitesi üzerindeki hesabın kapatılması sözleşmeyi fesih niteliğindedir.
 
MADDE 4. İptal/ İade ve Telafi Kuralları
 
4.1. İş Ortağı, her bir aktivitesi için ayrı ayrı veya tüm aktiviteleri için tek seferde, İptal/İade/Telafi Politikası yayımlamak ve bu İptal/İade/Telafi Politikası’na uymak yükümlülüğündedir. Aksi durumda, Hipokid’in bu sebeple uğrayabileceği tüm zararları karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.
 
4.2. İş Ortağı, herhangi bir zamanda aktiviteyi iptal edebilir. Ancak bu durumda, iptal edilen aktiviteden o ana kadar gerçekleşmiş olan satış bedelinin %20'si kadarı İş Ortağı’ndan ceza olarak tahsil edilecektir. Bu cezai bedel;
 
 •     -  İş Ortağı’nın Hipokid nezdinde bekleyen bakiyesi varsa, o bakiyeden kesilir.
 •     -  İş Ortağı’nın Hipokid nezdinde bekleyen bakiyesi yoksa, ileri tarihteki ödemelerden düşülür.
 •     -  İş Ortağı, bu tarihten sonra hiç satış yapmazsa, hukuki yollardan tahsil edilir.
 
Böyle bir durumda, Hipokid İş Ortağı ile, Sözleşme’yi derhal sonlandırma hakkına sahiptir.
 
4.3. İş Ortağı’nın aktivitede değişiklik yapması ve bu durumun Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde, aktivite iptal edilmiş sayılır ve 5.1. maddesi hükmü uygulanır.
 
 
MADDE 5 Gizlilik ve KVKK
 
5.1. Taraflar, Sözleşme’nin hükümlerini, Sözleşme ile ilgili müzakereleri, Sözleşme sebebiyle elde edilen tüm bilgileri, Sözleşme nedeniyle olsun olmasın karşılıklı olarak paylaşılan her tür veri, uygulama, doküman, fiyat, ücret ve ilgili bilgiler ve yazılım dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü bilgiyi ve/veya ticari sırları, gizli bilgi şeklinde telakki edecek ve sözlü, yazılı yahut başka şekilde üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve açıklamayacaktır.
 
5.2. Gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin devamı süresince ve sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, süresiz olarak yürürlükte olacaktır. Bu gizlilik yükümlülüğüne uyulmaması halinde Sözleşmenin diğer hükümleri ile verilen haklar saklı kalmak kaydıyla, taraflar diğer tarafın bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet tüm zarar ve ziyanını tazmin etmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
5.3. İş Ortağı veya Üye, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na istinaden Hipokid’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin  silinmesini veya yok edilmesini isteme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler  bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle İş Ortağı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Bu haklar “[email protected]” e-posta adresine yazılı olarak iletilerek kullanılabilir.
 
 
MADDE 6. Delil Sözleşmesi
 
İş Ortağı ve Üye, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Hipokid’in defter ve kayıtları ile ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve işbu maddenin kesin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
MADDE 7. Devir
 
7.1. İş Ortağı/Üye, Hipokid’in yazılı onayı olmadan doğrudan veya dolaylı olarak tamamen veya kısmen sözleşmeyi ve sözleşme konusu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devir ve temlik edemez.
 
7.2. Hipokid, her zaman, herhangi bir bildirime ve onaya gerek olmaksızın, işbu Sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını üçüncü şahıslara devir ve temlik edebilir.
MADDE 8. İhbarlar
 
8.1. Sözleşme’ye ilişkin olarak yapılacak tüm bildirimlerin yazılı olarak ya da Noter marifeti ile Tarafların belirtilen ihbar adreslerine yapılması zorunludur. Rutin yazışmalar, Tarafların şirket uzantılı e-posta adresleri üzerinden ya da birbirlerinde kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılabilir.
 
8.2. İş Ortağı’nın ve/veya Üye’nin, tebligat adresinde bir değişiklik olması durumunda, İş Ortağı ve/veya Üye, söz konusu değişikliği ve yeni tebligat adresini derhal ve yazılı olarak Hipokid’e bildirecektir. Aksi halde, yukarıda yer alan tebligat adreslerine yapılmış ihbarlar, usulüne uygun ve geçerli şekilde yapılmış sayılacaktır.
 
MADDE 9. Damga Vergisi ve Yetkili Mahkeme
 
Taraflar, Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıklarda, İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler. Sözleşme’nin Damga Vergisi, İş Ortağı/Üye tarafından karşılanacaktır.
 
9(dokuz) ana maddeden oluşan işbu Sözleşme [.../..../.....] tarihinde düzenlenmiş, Taraflarca kabul olunmuş ve akdedilmiştir.