Gizlilik Politikası

İşbu Gizlilik Politikası, Bigtech Bilişim Teknoloji Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Hipokid”) bünyesindeki verilerin, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlayacak önlemlere ilişkin geliştirme ve düzenli olarak güncelleme çalışmalarını gözetim altında tutmayı amaçlar.
 
Bilgi, işle ilgili diğer önemli varlıklar gibi bir kuruluşun faaliyetleri açısından gerekli olan ve bunun neticesinde de uygun bir şekilde korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliğinin amacı; bilgiye yetkisiz erişimin engellenmesi (Gizlilik), bilginin ve bilgi varlıklarının tam ve eksiksiz olması, doğru olması ve uygunsuz biçimde değiştirilmemesi (Bütünlük) ve yetkili kullanıcıların ihtiyaç duydukları veriye ihtiyaç duydukları zaman erişebilmesinin (Erişilebilirlik) sağlanmasıdır. Gizlilik Politikası, Hipokid nezdinde ve Hipokid’in tüm hizmet sağlayıcılarına uygulanır.
 
Alan adı “www.hipokid.com” olan web sitesinin (“Web Sitesi”) tüm hakları Bigtech Bilişim Teknoloji Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne aittir.
 
Hipokid, Web Sitesi üzerinden, Web Sitesi’ni ziyaret eden kullanıcıları, giriş yapıp üye olan üyeleri ve iş ortakları tarafından, kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri ve sair bilgileri “Gizli Bilgi” olarak değerlendirecek, işbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 
Bu durumlar;
  • a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vs. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,
  • b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
olarak ve bunlarla sınırlı olmaksızın, bu gibi durumlar olarak tanımlanabilir.
 
Hipokid, Gizli Bilgileri, bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması, sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini, yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
 
Hipokid’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Web Sitesi'ne ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda Gizli Bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Hipokid'in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
Hipokid, Kullanıcılara ve Kullanıcıların Web Sitesi'ni kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere, bir web sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Tarayıcıların pek çoğu, başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır; ancak, Kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde, tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.
 
Hipokid, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesi'nde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Hipokid'in değişiklik yaptığı "Gizlilik Politikası" hükümleri, Web Sitesi'nde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.