İptal ve İade Politikası

1. Bigtech Bilişim Teknoloji Yazılım Danışmanlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Hipokid”)’e ait işbu “www.hipokid.com” alan adlı web sitesi (“Web Sitesi”)’ni ve/veya mobil uygulamayı (“Uygulama”) ziyaret eden (“Kullanıcı”) ve Site’ye ve/veya mobil uygulamaya üye olan kişiler (“Üye”), Site üzerinden, elektronik ortamda sipariş verdiği takdirde (“Müşteri”) Web Sitesi’nde sunulan Hipokid Hizmet Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş sayılır.
 
2. Web Sitesi’nde ve/veya mobil uygulamada, Hipokid ile iş ortaklığı kurmak amaçlı Hipokid ile sözleşme akdederek aktivite ve/veya mal/ürün satışı yapan iş ortakları “İş Ortağı” sıfatıyla, satışı gerçekleştirilen hizmet ve mal/ürün bedellerini, Hipokid’in hizmet alt yapısını kullanarak tahsil eder. Hizmetlerin ve mal/ürünlerin, Müşteri tarafından ve/veya mobil uygulamadan yapılır.
 
3. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki sair mevzuata aykırı olmayacak şekilde, İş Ortağı her bir aktivitesi için ayrı ayrı veya tüm aktiviteleri için tek seferde, İptal/İade/Telafi Politikası yayımlar.
 
Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Müşteri’nin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan Hizmet ve Müşteri’nin onayı ile ifasına başlanan Hizmet durumunda cayma hakkı kullanılamayacağı hükmü nedeniyle, Müşteri iade ve değişiklik/telafi hakkı verilip verilmeyeceğinin İş Ortağı kararı olduğunu ve bu duruma ilişkin tüm şikâyet ve itirazlarını İş Ortağı’na karşı yapması gerektiğini kabul ve taahhüt eder.
 
4. Tek Aktivite/Atölye olarak satışa sunulan aktivitelerde Müşteri’nin iptal talebinde bulunması durumunda izlenecek yol İptal Politikası ile belirlenmiştir.
  • Müşterinin iptal talebi İş Ortağı tarafından yayınlanan İptal Politikası’na göre süresinde yapıldıysa Web Sitesi tarafından öncelikle Müşteri’ye uygun diğer aktiviteyi satın alması önerilebilir. Müşteri, önerilen başka bir aktiviteyi aldığı zaman İş Ortağı’na Müşteri’nin katılacağı aktivitenin değiştiği bilgisi gönderilir. Eğer Müşteri başka bir aktiviteyi almak istemez ise Web Sitesi tarafından 14 iş günü içerisinde Müşteri’ye iade işlemi gerçekleştirilir.

  • İptal talebinde, İptal Politikası’na göre süre aşımı varsa iptal işlemi gerçekleşir, ancak Müşteri’ye iade gerçekleşmez.

 

Listeleme tipi Aktivite Programı/Kurs veya Kamp olan aktivitelerde birden fazla seansın toplu satın alınması durumunda, uygulanacak iade veya telafi şartları İş Ortağı tarafından yayımlanan İade/Telafi Politikası’na göre belirlenir.
  • Müşteri toplu satın alımmış olan Düzenli Aktivite Programı/ Kurs veya Kamp aktivitesi için İptal talebini Web Sitesi aracılığıyla iletir. İptal talebinin alınmasını takiben 5 iş günü içerisinde Müşteri’ye İade Politikasına göre uygulamanın nasıl gerçekleşeceğine dair olumlu ya da olumsuz bilgi verilir. İade Politikası’na uygun talepler için iadeler Web Sitesi tarafından 14 iş günü içerisinde iade gerçekleştirilir.

  • Aktivite Programı/Kurs veya Kamp kapsamındaki bir seansa katılım sağlanmaması ve telafi talep edilmesi durumunda izlenecek yol Telafi Politikası ile İş Ortağı tarafından belirlenmiştir. Eğer yayınlanan Telafi Politikası’na uygun bir talep söz konusu ise Müşteri’nin direkt İş Ortağı ile irtibata geçmesi gerekmektedir. Telafilerin planlanması Web Sitesi üzerinden yapılmaz.
5. Müşteri’nin ya da İş Ortağı’nın, İş Ortağı’nın aktivitelere dair yayımladığı İptal/İade/Telafi Politikası’na uymaması durumunda, Hipokid’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
6. Müşteri, satın aldığı Hizmet veya Mal/Ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, İş Ortağı’nın Hizmet veya Mal/Ürün’ü teslim yükümlülüğü sona erer.
 
7. Müşteri, Hizmet veya Mal/Ürün’ün Müşteri veya Müşteri’nin gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra Müşteri’ye ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda, bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Müşteri Mal/Ürün’ü 3(üç) gün içinde, Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
8. Satıcı, Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden tahmin edilemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici mücbir sebeplerin oluşması gibi haller nedeniyle Hizmet’i veya Mal/Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Müşteri’ye mümkün olan en kısa sürede bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Böyle bir durumda, Müşteri, satışın iptal edilmesini ya da Hizmet’in veya Mal/Ürün’ün varsa benzeri ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin mücbir sebeplerden kaynaklanan durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini, Satıcı’dan talep etme hakkını haizdir.
 
9. Müşteri, Hizmet ve/veya Mal/Ürün bedeli ödemesini kredi kartı ile yaptığı durumlarda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, ilgili banka hukuk yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Müşteri’den talep edebilir ve her koşulda Müşteri’nin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Müşteri, borcun gecikmeli ifasından dolayı Hipokid’in ve/veya Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.